+7 (383) 328 10 60 nemzetközi hívás

Nemzetközi Program SIBERIAN WELLNESS KIEMELT ÜGYFELE


Legyél Ügyfél!

 • Első alkalommal vásárolj 35 euro (30 pont)* értékben és kapj 5%-ot a következő vásárlás értékéből az "Egészség büdzsé" bónusz számládra!

 • Vásárolj barátaiddal 350 euro (300 pont)* értékben bármilyen időintervallum alatt, és kapj 10%-ot a következő vásárlás értékéből az "Egészség büdzsé" bónusz számládra!

 • Vásárolj 100 pontért összesen egy hónapban, és kapsz 25% cashback-et a saját vásárlásaidból az "Egészség büdzsé" Bónusz -számládra.

  *Csak az alapáras vásárlások vehetőek figyelembe. Az oktató anyagok és attribútumok nem számítanak bele.

Az állandóság Klub előnyös Programjai érdekes és előnyös kedvezményeket illetve feltételeket kínálnak!

 • VÁSÁROLJ 3 HÓNAPON keresztül folyamatosan minimum 35 euro (30 pont) értékben és KAPJ 25% ENGEDMÉNYT valamelyik TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTŐ árából*!

 • 12 hónapból 10 HÓNAPON KERESZTÜL VÁSÁROLJ 35 euro (30 pont) értékben és KAPJ EGY NÉVRE SZÓLÓ VIP-KÁRTYÁT** és valamilyen AJÁNDÉKOT a Vállalattól.

  * A kedvezmény a feltételek teljesítését követően egy hónapig érvényes.
  ** Webáruházon keresztül történő rendelés esetén postázásra kerül.

Bónuszok "Egészség büdzsé" számlán történő jóváírásának és felhasználásának szabályai (fúró)
5%-os bónusz jóváírás
Az 5%-os bónusz jóváírásokat a Kiemelt Ügyfél minden további vásárlásának összegéből abban az esetben kapja csak meg, ha ELSŐ VÁSÁRLÁSÁNAK értéke elérte a minimum 35 eurót (30 pontot)*.


10%-os bónusz jóváírás

A 10%-os bónusz jóváírásokat a Kiemelt Ügyfél csak azt követően kaphatja meg, ha VÁSÁRLÁSAINAK összértéke elérte, vagy akár meg is haladta a 350 eurót (300 pontot)*. Ebbe beleszámítanak azoknak a Kiemelt Ügyfeleknek vásárlásai is, akik a Kiemelt Ügyfél ajánlására csatlakoztak a Programhoz és alá lettek beregisztrálva. A bónuszok jóváírása az összes ezt követő vásárlást érintik. A jóváírt bónuszokat már akár a következő napon fel lehet használni, de kizárólag csak a termék megvásárlásához kapott kedvezményként.


25% cashback

Vásárolj 100 pontért összesen egy hónapban, és kapsz 25% cashback-et a saját vásárlásaidból az "Egészség büdzsé" Bónusz -számládra.

* Csak az alapáras vásárlások vehetők figyelembe. Oktató anyagok és attribútumok nem számítanak bele. Csak azok a vásárlások vehetők figyelembe, amelyeket az új Kiemelt Ügyfél személyesen fizetett ki.
ÁFA nélkül.
A Programban való részvétel szabályai (fúró)

1. A Programban történő regisztráció szabályai.

1.1. Minden olyan személy, aki elérte a nagykorúságot, részt vehet a Kiemelt Ügyfelek Programban.
1.2. A regisztráció pillanatában a Program résztvevője nem rendelkezhet a Vállalatnál más, egyéni azonosítószámmal. Amennyiben Ön már rendelkezik a Vállalatnál egyéni azonosítószámmal, a Programban más egyéni azonosítószámmal is résztvehet, de kizárólag csak jelen Szabályzat 4. pontjában foglaltaknak megfelelően.
1.3. Amennyiben a Kiemelt Ügyfelek Programban házastársak kívánnak résztvenni, úgy házaspárként, egy egyéni azonosítószámra szükséges regisztrálniuk.
1.4. Amennyiben a házastársak úgy határoznak, hogy különböző egyéni azonosítószámmal kívánnak rendelkezni, abban az esetben a házastársak közül az egyik Kiemelt ügyfélként lesz beregisztrálva, aki a Programban való részvételről házastársa ajánlasára döntött.

2. Programban való részvétel megszüntetése.

2.1. A Vállalat jogában áll a Kiemelt ügyfél Programban való részvételét megszüntetni és egyéni azonosítószámát a Vállalat adatbázisából törölni, amennyiben Kiemelt ügyfél a regisztrációját követő első 4 egymást követő hónapban egyetlen egyszer sem vásárolt terméket az egyéni azonosítószámára történő pontgyűjtéssel. Regisztrációs hónapnak a teljes naptári hónap 1. napjától kezdődő hónapot tekintjük.
2.2. Amennyiben a regisztrációt követő első 4 egymást követő hónapban történtek vásárlások az egyéni azonosítószámra, úgy későbbiekben a Vállalat határoz a Kiemelt ügyfél Programban való részvételének megszüntetéséről abban az esetben, ha Kiemelt ügyfél 6 egymást követő hónapban egyetlen egyszer sem vásárolt terméket az egyéni azonosítószámára történő pontgyűjtéssel. Ebbe a 6 hónapba beleszámítanak a Kiemelt Ügyfél státuszba került Tanácsadó vásárlás nélküli hónapjai is.
2.3. Az értesítést a Kiemelt Ügyfél Programban való résztvételének megszüntetéséről a Vállalat az Ügyfél által a Regisztrációs megállapodásban megadott e-mail címre küldi meg.
2.4. A Kiemelt ügyfél saját elhatározásból is dönthet a Programban való részvételének megszüntetéséről, de ebben az esetben az erről szóló írásos kérelmét meg kell küldenie a registrator@sibvaleo.com e-mail címre. Az Ügyfél kérelmének beérkezésétől számított egy hónap, vagy az általa a kérelemben meghatározott időintervallum elteltével egyéni azonosítószáma törlésre kerül az adatbázisból. Határidőn belül visszavont kérelem nem benyújtott kérelemnek minősül.
2.5. Abban az esetben, ha Kiemelt Ügyfél több, mint egy egyéni azonosítószámmal rendelkezik, az az azonosítószám, amelyik később került regisztrálásra, törlődik a Program résztvevőinek adatbázisából.
2.6. Valamennyi Kiemelt ügyfél, akik személyes ajánlás útján regisztráltak, az első egyéni azonosítószámmal rendelkező Kiemelt Ügyfél személyes ajánlása alapján beregisztráltnak tekintendőek.
2.7. A Kiemelt Ügyfelek Programban való részvétel bármilyen okból történő megszüntetését követően az egyéni azonosítószámon felhalmozott összes bónusz törlésre kerül.

3. Státusz módosítása.

3.1. A Kiemelt ügyfél a Válallat Tanácsadójává válhat. Ennek érdekében be kell szereznie a Tanácsadók Regisztrációs csomagját és ki kell töltenie a megfelelő Regisztrációs megállapodást. Ebben az esetben az egyéni azonosítószáma nem változik, és az ő ajánlására beregisztrált Kiemelt Ügyfelek vásárlásait továbbra is figyelembe kell venni.

4. A Kiemelt Ügyfelek Programban való részvétel újrakezdése vagy Tanácsadóként történő együttműködés választása.

4.1. Amennyiben Kiemelt ügyfél a Programban való részvételét a 2.4 pontban foglaltak alapján szüntette meg, úgy a Kiemelt ügyfelek Programban résztvevőként vagy a Vállalattal együttműködő Tanácsadóként csak azt követően válhat újból, ha attól a hónaptól számítva, amikor a Program résztvevői adatbázisából törölték egyéni azonosítószámát, már eltelt 6 hónap.
4.2. Amennyiben Kiemelt ügyfél a Programban való részvételét a 2.1 és 2.2 pontokban foglaltak alapján szüntette meg, úgy a Kiemelt Program résztvevőjévé újból csak a jelen Szabályzat 1. pontjában léírtak alapján válhat, vagy bármikor választhatja a Vállalattal Tanácsadóként történő együttműködést is a Regisztrációs csomag egyidejű megvásárlásával. Ebben az esetben egyéni azonosítószáma megváltoztatásra kerül.
4.3. A Vállalattal való együttműködés újrakezdése esetén az egyéni azonosítószámon történő bónuszgyűjtés ismét nulláról kezdődik."

5. A Vállalat jogában áll kiegészíteni és módosítani a Megállapodást, a Prémium tervet, a minősítési feltételeket, az Együttműködési Standardokat, illetve egyéb Szabályokat és Megállapodásokat, és a kiegészítésekről valamint módosításokról szóló információt, vagy a Szabályok és megállapodások kiegészített/módosított szövegét a Vállalat honlapján elhelyezni.

6. Minden elszámolás novoszibirszki (GMT+7) idő szerint történik.

A Siberian Wellness SZEMÉLYI KÁRTYA HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI (fúró)

1. A Kiemelt Ügyfél Programban történő regisztrációkor Ön egy egyéni azonosítószámot kap, amelyre az összes olyan országban bonyolíthat vásárlásokat, amelyekben működő Vállalati Szolgálató Központok vannak jelen, illetve vásárolhat a Siberian Wellness Webáruházon keresztül is.

Kártya elvesztése esetén forduljon az Ügyfélszolgálathoz (call-centre@sibvaleo.com).
A Webáruházról a Vállalat honlapján, a www.siberianhealth.com címen informálódhat.