Politika důvěrnosti

Pro účely spolupráce se Siberian Wellness poskytuji svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů; to znamená jakéhokoliv jejich zpracování jak prostřednictvím automatických prostředků, tak i jinými způsoby (včetně shromažďování, ukládání, třídění, systematizace, sběru, úschovy, aktualizace, upřesnění (obnovy, změn), využití, použití, projednávání, předávání, anonymizace, blokace, odstranění, zničení).

Tímto i poskytuji svůj souhlas k předání svých osobních údajů, uvedených v této Smlouvě i dalším společnostem, prodávajícím produkty s obchodní značkou «Siberian Health», včetně těch, které působí v jiných státech, za účelem jejich analýzy a optimalizace akcí, směřujících k realizaci produkce Siberian Wellness.

V souladu se Směrnicí EU 95/46/ЕС mi bylo sděleno, že mám právo kdykoliv požadovat změny nebo odstranění svých osobních údajů, vznést námitky vůči jejich dalšímu zpracování. Realizaci tohoto svého práva musím požadovat od Siberian Wellness.

Vyjadřuji svůj souhlas s poskytováním informací ze strany Siberian Wellness (včetně informací reklamního charakteru) prostřednictvím e-mailů, internetu, telefonního, faxového a mobilního spojení.
Stále máte otázky?
Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně služeb a dopravy, kontaktujte call centrum nebo napište na e-mail

[}item{]